Istoric

Înfiinţarea primelor instituţii de petrecerea timpului liber al elevilor în anul 1953 a avut rolul de a crea unităţi de educaţie cu deosebite sarcini extraşcolare.
Prin funcţia lor aceste instituţii în cadrul cercurilor cu multiplele lor direcţii de activitate: tehnică, culturală, artistică, sportivă se urmăreşte folosirea în mod plăcut şi util a unei părţi din timpul liber al elevilor contribuind în acelaşi timp la depistarea aptitudinilor şi talentelor elevilor care vor fi dezvoltate armonios printr-o activitate de educaţie atentă şi perseverentă.
Întregul proces de instruire din cadrul acestor instituţii vizează formarea unor caractere viguroase, dezvoltarea gustului pentru frumos, a gândirii tehnice a elevilor, formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi deprinderilor pentru activităţi practice şi de ce nu, orientarea profesională a copiilor.
Indiferent de titulatura pe care instituţia aceasta a purtat-o de-a lungul acestor 67 de ani – Casa Pionierilor, Clubul Copiilor şi Elevilor iar acum Palatul Copiilor – lăsând la o parte latura de politizare a elevilor pe care a avut-o până în 1989, din punct de vedere educaţional a urmărit şi a realizat aceleaşi obiective.

Casa Pionierilor din Tg-Jiu s-a înfiinţat în anul 1953. La data înfiinţării a avut 12 norme şi 19 cercuri conduse de către 19 cadre:

 • cercul de Poveşti – Arjoca Elena
 • cercul de Matematică –Săndulescu Mirela
 • cercul de Botanică –Serghei Ştefania
 • cercul de Fizică –Galaci Atanasie
 • cercul de Istorie –Micu Gheorghe
 • cercul de Coregrafie –Şerbănescu Jana
 • cercul de Sport –Cioacă Romeo
 • cercul de Prietenii Cărţii –Marinescu Maria
 • cercul de Lucru manual – Vîlcu Ion
 • cercul de Literatură –Pătra Alex.
 • cercul de Rusă –Cristea Alexandru
 • cercul de Zoologie –Dabija Elena
 • cercul de Fizică –Creţan Cecilia
 • cercul de Cor şi instrumente –Tănase Ion
 • cercul de Croitorie –Tober Maria
 • cercul de Desen –Munteanu Vasile
 • cercul de Violină –Surdu Maria
 • cercul de Pian –Racoţi Ladislau
 • Primul director al Casei Pionierilor din Tg-Jiu a fost Grama Valeriu.

Instituţia a început să funcţioneze în două localuri pe strada Siretului nr.30 şi în al doilea local pe Str. Unirii nr.37, local de care pe parcursul funcţionării n-a mai fost nevoie, cel de pe strada Siretului amenajându-se şi extinzându-se suficient spre a face faţă nevoilor casei.
Pe lângă cercurile menţionate Casa Pionierilor a mai fost dotată cu o bibliotecă de 2500 volume.
Începând cu anul şcolar următor 1954-1955  se observă un progres în stabilirea profilului cercurilor, a distribuirii acestora într-un mod mai variat şi diferit faţă de obiectele  de învăţământ din şcoală. Astfel se adaugă cercul de radio condus de ing. Valeriu Armăşescu, cercul de sculptură condus de Stan Iliescu, cercul de mecanică condus de Greavu Ion, cercul de aeromodelism  condus de Ivan Petre, cercul de legătorie-cartonaj condus de Vîlcu Ion, muzică vocală-Cristofora Stela, teatru-Jana Şerbănescu.

În perioada 1966-1968 numărul cercurilor se reduce, rămânând doar trei cercuri: Teatru, Muzică şi Mâini Îndemânatice, dar după 1968 numărul cercurilor se măreşte din nou.
Chiar din anul următor înfiinţării Casei Pionierilor aceasta a început să aibă rezultate foarte bune, acestea concretizându-se în spectacole organizate la nivel local şi la spectacolele susţinute în diferite oraşe din ţară cum au fost cele de la Petroşani, Craiova, Bucureşti, Caracal, Piteşti. În anul 1956 orchestra Casei Pionierilor a fost premiată la concursul naţional.
Începănd din anul 1971 se continuă preocuparea pentru crearea de noi spaţii pentru desfăşurarea activităţii.
Începând din anul 1972 s-a amenajat în aceeaşi curte cu localul din Str.Siretului nr.30, renovându-se şi modificându-se clădirea şi creindu-se condiţii pentru funcţionarea a încă trei cercuri.

Astfel se amenajează două încăperi la demisolul clădirii din Str. Siretului 30 care avuseseră alte destinaţii unde a funcţionat cercul  de Carturi, una ca atelier şi cealălaltă ca sală pentru studiu teoretic.
În 1972 se amenajează terenul din spatele clădirii unde prin asfaltare s-a creat o mică bază sportivă cu terenuri de handbal, tenis, volei şi o mică pistă de antrenament pentru cercul de Carturi.
În toţi anii de la înfinţare, directorii s-au preocupat pentru îmbogăţirea bazei materiale şi dotării instituţiei cu cele necesare.
În lucrarea “Casele Pionierilor din RSR” găsim următoarele date despre Casa Pionierilor din Tg-Jiu privind anul şcolar 1970-1971: numărul normelor 9; numărul cadrelor:14; numărul cercurilor:12 . Profilul cercurilor: carturi, muzică instrumentală, foto-cineclub, broderie-cusături, balet-sport-turism, teatru, navo-rachetomodele, radio, sculptură., traforaj, pictură-aeromodele. Numărul elevilor cuprinşi: 1545. Numărul încăperilor folosite: 5. Numai cercetând trecutul acestei instituţii se poate obţine acea imagine globală care să redea cel mai fidel munca plină de pasiune şi abnegaţie a catedrei didactice, dragostea şi pasiunea copiilor faţă de multiplele activităţi din cadrul acesteia.

În anul 1973-1974 situaţia se prezenta astfel : numărul normelor:15, numărul cadrelor:15, numărul copiilor înscrişi 2064, numărul sălilor utilizate:12.
În această perioadă cercurile şi cadrele au fost  următoarele:

 1. Teatru – Jana Şerbănescu
 2. Balet – Constanţa Marcu.Artă aplicată şi construcţii electronice – Popescu Lupu Trifon
 3. Muzică instumentală – Racoţi Ladislau
 4. Lucru de mână şi dansuri populare – Enulescu Lucia
 5. Aero şi navomodele – Lupulescu Dumitru
 6. Foto-cineclub – Pascu Cornelia
 7. Creaţii literare – Popescu Lupu Sabin
 8. Carturi – Condoiu Longin
 9. Creaţii literare- Vîlceanu Eugenia
 10. Pictură – Haidău Grigore
 11. Telegrafie – Filip Aurel
 12. Construcţii Radio-Virschi Mihai
 13. Sport turism – Velican Victor
 14. Mecanică – Nemţoiu Ion
 15. Gimnastică – Vişan Iohanna
 16. Depanări Radio – Tv. –  Ţupu Ion

Începând din anul şcolar 1977 – 1978 se repartizează un nou local pentru această instituţie, un local mai încăpător care oferea condiţii superioare pentru desfăşurarea activităţilor. Acest local cuprindea trei clădiri pe B-dul Republicii nr.1.
La 1 sept. 1977 în afara cercurilor şi cadrelor menţionate mai sus  mai funcţionau următoarele cercuri şi cadre:

 • Alexandru Teodor – metodist
 • Stelea Constantin-sculptură – traforaj
 • Calotoiu Valentina – teatru şcolar-teatru de păpuşi
 • Stoicescu Traian – sport-turism
 • Mustăţea Tudor – corepetitor
 • Handolescu Constantin – corepetitor
 • Badea Virgil – radio-club
 • Buleac Oliv – rachetomodele

De-a lungul anilor numărul cercurilor creşte ajungându-se de exemplu în anul 1985 -1986 la 30 de norme funcţionând în plus faţă de cercurile amintite, cercul de judo condus de Baiu Nicu, Prietenii UNICEF – Haidău Doina, gimnastică artistică – Grigorescu Marcel, dans modern – Grigorescu Aurelia, muzică instrumentală-vioară – Cetean Ilie, pian – Vîrlan Petre.
În anul 1992 Clubul Elevilor a fost nevoit să cedeze clădirea principală unde s-a instalat Rectoratul Universităţii Constantin Brâncuşi.
În aceeaşi perioadă a fost cedat şi localul din Str.Siretului unde a luat fiinţă Grădiniţa nr.26 şi Sindicatul Învăţământului. În anul 2001 s-au retrocedat Parohiei Vădeni Tg-Jiu cele două localuri din Bd. Republicii nr.1, unul din ele fiind rezervat de către proprietar, în celălalt ne desfaşurăm activitatea în prezent.
În  momentul de faţă unitatea are cercuri şi profile de activitate funcţionând în clădirea  din str. Siretului, nr. 28, spaţiu obţinut și amenajat corespunzător activităților nonformale prin strădania Insp. Șc. Educativ Mircea Dănescu, a Insp. Șc. Onu Popescu, a directorului Vasile Gridan și a întregului colectiv didactic de la acea vreme, începând cu 01.09.2004, prin bunăvoinţa Consiliului Local şi al Primăriei Tg. – Jiu, al Inspectoratului Şcolar Gorj, pentru care le mulţumim şi pe această cale.
De-a lungul anilor,  în afara profesorilor şi maiştrilor instructori, cei care au pus suflet şi s-au implicat în buna desfăşurare a muncii instituţiei, în dotarea  cu materiale didactice, cu bunuri şi obiecte de inventar, au fost directorii, vinovaţii fără vină ce merită prinosul nostru de recunoştinţă.

Palatul Copiilor Tg-jiu in decursul celor 50 de ani a avut urmatorii directori:

 • Grama Valeriu: 1953 – 1860
 • Berca Gheorghe: 1960 – 1963
 • Bîldea Ion: 1963 – 1966
 • Şerbănescu Jana: 1966 – 1968
 • Ionici Valeriu: 1968 – 1970
 • Puşcu Gheorghe: 1970 – 1971
 • Cocheci Iulian : 1971 – 1978
 • Teodorescu Andrei: 1978 – 1980
 • Daviţoiu Mihai: 1980 – 1982
 • Berca Marcela: 892 – 1984
 • Roşianu Gheorghe: 1984 – 1988
 • Antonie Vasile: 1988 – 1992
 • Ciortea Dumitru 1992 – 1992
 • Baghină Constantin: 1992 – 1995
 • Gridan Vasile: 1995 – 2005
 • Ciolacu Pompiliu: 2005 – 2017
 • Florescu Codruța începand cu februarie 2017

Din 2012, la Palatul Copiilor Tg. Jiu, funcția de director adjunct al unității este pentru prima oară instituită aceasta fiind ocupată cu responsabilitate și integritate de către profesor Ionuț Popescu, coordonatorul activității cercului Folk.

Nu trebuie să uităm  a menţiona şi pe cei care au coordonat activitatea acestor instituţii la nivel de judet: Dragotă Nicolae, Argintaru Ion, Cornescu Aurelia, iar din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean, Inspectorii Generali: Romanescu Vasile, Băviţa Elena, Mărtoiu Mihai, Popescu Corneliu, Lica Ion, Chiriac Ion, Gorun Adrian, Gămăneci Gheorghe, Mergea Nicolae, Ișfan Ion, Cochină Maria

Un loc aparte, dar foarte important, în sprijinirea activităţii noastre pâna la 01.09.2004, l-au avut domnii Corneliu Popescu, fost insp. Gen adj. și mai apoi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, Nicolae Mergea – Inspector  Şcolar General, Gheorghe Gămăneci – Inspector Şcolar General Adjunct ai I.S.J. Gorj,  d-na Silvia Paşcu – inspector şcolar,  dl. Mircea Dănescu – inspector şcolar, dl. Vasile Gogonea – inspector școlar, dl. Ion Elena – inspector școlar, dl. Grigore Alexandrescu – inspector școlar.