Palatul Copiilor Tg-Jiu

Palatul Copiilor Târgu-Jiu este o instituție de învățământ specializată în activităţi extraşcolare, Palatul Copiilor Targu-Jiuîn cadrul cărora se desfăşoară acţiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică cunoştințe, se formează, se dezvoltă şi se exersează competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative.

Scopul activității în această instituție de învățământ este ocuparea utilă, eficientă și placută a timpului liber al copiilor, descoperirea înclinațiilor native ale copiilor, monitorizarea atentă a progresului elevilor și încurajarea talentelor.

De la înființare și până în prezent, Palatul Copiilor Târgu-Jiu a obținut rezultate remarcabile concretizate prin premii naționale și internaționale. Succesele obținute au scos în evidență o bogată experiență, dăruire și muncă, trăsături ce definesc personalitatea colectivului de cadre didactice ale instituției noastre.

Palatul Copiilor Târgu-Jiu