Despre noi

      “Ne propunem să educăm elevii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii, toleranţei, prin sensibilizarea lor faţă de valorile morale şi civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător”.

Trăim într-o lume informaţională aflată în permanentă schimbare, în care tehnologia îşi pune din ce în ce mai mult „amprenta” în toate domeniile. 

Activităţile extraşcolare ne ajută foarte mult în dezvoltarea personalităţii elevilor, având multiple valenţe formativ-educative:

  • asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii;
  • stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă;
  • contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau opiniilor despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii;
  • asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii;
  • stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă;
  • contribuie la dezvoltarea capacităţii de exprimare liberă, de susţinere a ideilor sau opiniilor despre un anumit subiect, la dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii;

    Elevii participă activ, cu interes la  activităţile extrașcolare.

 Parteneriatele sunt mijloace prioritare care ne ajută să cooperăm cu elevi din alte şcoli, cluburi sau palate, să stabilim relaţii de colaborare cu oameni din diferite domenii, cu atât mai mult cu cât materializarea lor dovedeşte că oferă avantaje tuturor părţilor implicate in procesul educaţional. Ele sunt mai eficiente cu cât leagă mai multe domenii şi instituţii, sporind astfel gradul de transfer al informaţiei, având un fundament comun de acţiune. 

Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor populare are o importanţă deosebită datorită conţinutului de idei şi de sentimente a faptelor care oglindesc trecutul bogat şi plin de speranţe a poporului nostru. De aceea, încă de la cea mai fragedă vârstă, copiilor trebuie să li se vorbească despre frumuseţea folclorului românesc, să li se cultive interesul pentru cântecul şi dansul popular, pentru obiceiurile şi tradiţiile acestui popor, pentru că ele contribuie, în mare măsură la dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă. În cadrul acestor activităţi elevii reuşesc să-şi îmbogăţească vocabularul, să interacţioneze bine cu persoanele din jur, să-şi exprime gândurile, stările, sentimentele, opiniile, să-şi cultive răbdarea, stăpânirea de sine, perseverenţa, încrederea, spiritul de echipă.

Cu ajutorul acestor activităţi extraşcolare reuşim să contribuim la dezvoltarea personalităţii elevilor, să-i ajutăm  să se descurce în situaţii inedite, să-i pregătim pentru viaţă, fără să-i aglomerăm sau să perturbăm procesul de învăţământ care se desfăşoară la clasă. Cu cât este mai mult interes pentru şcoală din partea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, a societăţii, viitorul va fi mai bun.